En-Nebe’

“…Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti//////na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.///// To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.///// Mi vas na…

Nastavi čitanje →

Balas

Uvek je mirisala na Milano… Prepoznavši njen parfem na stepeništu, zastao sam uplašen da je možda upravo otišla. Ne, nije… Pakovala je svoje stvari. Pogledala me je preko ramena, i zadrhtala kao košuta, zatečena “in flagranti” sa mojim plavim puloverom prislonjenim na grudi. Smislio sam hiljadu stvari koje ću joj reći, a i ona je…

Nastavi čitanje →